Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDI

Văn phòng: Tòa nhà CED Central, số 02 Vũ Quang, Trần Phú, Hà Tĩnh

Hotline: 0913. 971. 167

Email:Trantiensy@gmail.com

Email: Idigreen.ht@gmail.com

Website: cumcongnghiepcongkhanh.vn